• Ronja Räubertochter
    Lindgren, Astrid
  • Madita
    Lindgren, Astrid
  • Kalle Blomquist Meisterdetektiv
    Lindgren, Astrid